Zingen bij het OKK


Repetities

De repetities vinden plaats in de Theodorakapel, Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle, een mooie ruimte met een fijne sfeer en akoestiek. Er wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd van 19.45-22.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties.

Meezingen?

Wanneer je lid wilt worden van het Overijssels Kamerkoor kun je je aanmelden bij het secretariaat. Je wordt dan uitgenodigd om een repetitie bij te wonen om mee te zingen en de sfeer te proeven. Daarna volgt een stemtest, af te nemen door de dirigent en een bestuurslid. Hier wordt o.a. bepaald voor welke partij je stem het meest geschikt is. Is de uitslag positief, dan ben je in principe toegelaten. Als er op dat moment geen vacature is, worden je gegevens in een bestand geplaatst. Zodra er een vacature ontstaat, wordt de op dat moment meest geschikte kandidaat benaderd. Bij gelijke geschiktheid heeft degene die zich het eerste heeft aangemeld voorrang.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij een zuiver gehoor hebben en enkele jaren koorervaring. Daarnaast is het beslist een voorwaarde dat je de eigen partij zelfstandig kunt instuderen. Deelname op projectbasis behoort tot de mogelijkheden.

Op dit moment is er een vacature voor een tenor. Heb je interesse? Meld je aan via het contactformulier of bij het bestuur.