Sponsoren

U kunt het Overijssels Kamerkoor financieel steunen

Het koor geeft jaarlijks tenminste een vijftal concerten in Zwolle of elders in de provincie
Overijssel. Incidenteel treedt het koor op in het buitenland. Dit alles vergt een forse
financiële investering. Het OKK zal u zeer erkentelijk zijn wanneer u uw steun wilt betuigen
door donateur van het koor te worden of door een eenmalige gift. Uw donatie bedraagt dan
minimaal € 30,- per jaar. Wij sturen u een herinnering als u kiest voor het betalen van een
jaarlijkse bijdrage. Als donateur kunt u het volgende van ons verwachten:

  • een bewijs van donateurschap
  •  een uitnodiging voor onze concerten
  • een vrijkaart voor een concert
  • korting voor een introducé
  • toezending van de concertagenda of een nieuwsbrief

Meldt u aan via het contactformulier of neem contact op met een bestuurslid. Ook andere vormen van sponsoring zijn bespreekbaar.