Leden

Sopranen
Inge Andriesse
Marion Bloemendaal
Nanja de Jong
Ariane Niemeijer
Joke Nijland
Annette Riemersma
Anneke de Vries
Christl Wassenaar
Tenoren
Jos Bouman
Ben Laddé
Martin van der Linde
Karel Meulenbeld
Kees Riemersma
Edward van ’t Slot
Rinze de Vries
Alten
Janet Davids-Taen
Jannie Gols
Anke Haaksma
Arianne Houweling
Marieke Meijer
Elly van der Spek
Els Westra
Aukelien Wierenga
Tonnie Wieten
Bassen
Cor Brem
Bouke Brouwer
Jan Doelman
Frans Jurjaansz
Rijk van Haaften
Maas Jan Top